1) Bài giảng Sức Bền Vật Liệu 2 - Download
Tác giả: Võ Minh Thiện - ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ
Nội dung:
Chương 9. Xoắn thuần túy.
Chương 10. Thanh chịu lực phức tạp.
Chương 11. Ổn định của thanh thẳng chịu nén.
Chương 12. Tải trọng động.

2) Sức Bền Vật Liệu Tập 2 - NXB Giáo Dục - Download
Tác giả: Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Vượng
Nội dung:
Chương 12. Tính chuyển vị theo phương pháp năng lượng.
Chương 13. Giải bài toán siêu tĩnh bằng phương pháp lực.
Chương 14. Tải trọng động.
Chương 15. Tính độ bền khi ứng suất biến đổi theo chu kỳ.
Chương 16. Ổn định.
Chương 17. Thanh thành mỏng.

3) Giáo trình Sức Bền Vật Liệu - Tập II - Đà Nẵng 2005 - Download
Tác giả: GS. TSKHKT- PHAN KÌ PHÙNG - Ths. THÁI HOÀNG PHONG
Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng.
Nội dung:
Chương 10. Ổn định.
Chương 11. Uốn dọc và uốn ngang đồng thời.
Chương 12. Thanh cong phẵng.
Chương 13. Tính chuyển vị hệ thanh.
Chương 14. Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực.
Chương 15. Tính độ bền khi ứng suất thay đổi.
Chương 16. Tải trọng động.
Chương 17. Ống dày.
Chương 18. Dây mền.
Chương 19. Dầm trên nền đàn hồi.
Chương 20. Tính độ bền kết cấu theo trạng thái giới hạn.
Chương 21. Tấm và vỏ.
Chương 22. Kết cấu thành mỏng.
Chương 23. Bài toán tiếp xúc.
4, Đề bài và hướng dẫn giải Bài tập lớn sức bền vật liệu:

5,Bài tập lớn môn sức bền vật liệu :
6,Bài giảng môn sức bền vật liệu:
chương 1:http://www.mediafire.com/?py3iijdf7oa2fbc
chương 2: http://www.mediafire.com/?2sc63carudqdwew
chương 3: http://www.mediafire.com/?6g62k1qjk2lmgvm
chương 4: http://www.mediafire.com/?pr4n96x2jxcn11y
chương 5: http://www.mediafire.com/?4me6yd6gue3cgct
chương 6: http://www.mediafire.com/?ympzszsidwcwy08
chương 7:http://www.mediafire.com/?orjvjzvvs3drzvz
Giới thiệu: http://www.mediafire.com/?gjyl8imu1i0ijhl
7,
Tài liệu tham khảo Vật Liệu Sức Bền I

- Tài liện khá sát với chương trình học của GT, Ưu điểm hơn sách của Gt là có nhiều bt mẫu hơn
-Kèm theo 1 số bài tập lớn.
-Một số bài giảng của trường khác.

8,
Bài giảng SBVL F1

Giới thiệu: http://www.mediafire.com/?gjyl8imu1i0ijhl
chương 1:http://www.mediafire.com/?py3iijdf7oa2fbc
chương 2: http://www.mediafire.com/?2sc63carudqdwew
chương 3: http://www.mediafire.com/?6g62k1qjk2lmgvm
chương 4: http://www.mediafire.com/?pr4n96x2jxcn11y
chương 5: http://www.mediafire.com/?bobvr5m6sgwktrr
chương 6:http://www.mediafire.com/?5d66yykbt93s1d2
chương 7:http://www.mediafire.com/?orjvjzvvs3drzvz
chương 8: http://www.mediafire.com/?opb3apozr632f73
9, Tài liệu SBVL:
Tính chuyển vị theo phương pháp năng lượng. Giải bài toán siêu tĩnh. Tải trọng động. Tính độ bền khi ứng suất biến đổi có chu kỳ. Ổn định. thanh thành mỏng.

NXB GIÁO DỤC
TÁC GIẢ :LÊ VĂN MINH -TRẦN VĂN VƯỢNG

10,Sức bền vật liệu là một môn học bắt buộc trong tất cả các ngành nghề thuộc kỹ thuật nói chung và tàu thủy nói riêng. Ứng dụng của nó trong thực tế và công việc là rất thường xuyên. Vì vậy, tôi sưu tầm giáo trình này đã lâu, mục đích để lâu lâu lấy ra nghiền ngẫm hoặc do yêu cầu công việc nhiều lúc cần dùng đến. Hân hạnh chia sẻ cùng các bạn tài liệu này, tôi nghĩ dù bạn đang là sinh viên hay kỹ sư đã và đang công tác thì hãy trân trọng nó vì sẽ có lúc phải dùng đến.

Download tại Mediafire.com
Download tại box.net
Nguồn : GV Lê Đức Thanh